W3Schools

Footer Main

TEHNIČKI DIREKTOR

Ćosić Marko, mag. ing. mech. – IWE/EWE

cosicpromex.marko@gmail.com

TEHNOLOGIJA

Vrbić Ivan, mag.ing.mech.

ivancosicpromex@gmail.com

Šošić Marko, univ.bacc.ing.mech. - IWE /EWE

markocosicpromex@gmail.com

NABAVA - PRODAJA

Demirović Sanida, dipl.ing.maš.

sanidad.cosicpromex@gmail.com

Braćkan Amina, dipl.ing.mat.

aminabcosicpromex@gmail.com

Ova internetska stranica je kreirana i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke (BMZ) u okviru EU4BusinessRecovery projekta. Sadržaj ove internetske stranice je isključiva odgovornost firme Ćosić Promex d.o.o. i nužno ne odražava stanovišta EU ili BMZ.